پرورش سگ آرساس

باشگاه پرورش و تربیت سگ آرساس

 فروش انواع:

  • غذای تازه و منجمد

  •  مکمل های غذایی و تشویقی

  • تجهیزات آموزشی سگ

  • نژادهای سگ

اولین کنل تخصصی ایران

درباره ما

مجموعه باشگاه های پرورش و تربیت سگ آرساس تنها باشگاه دارای لوگوی ثبت شده در خاورمیانه زیر نظر اداره ثبت صنایع مالکیت قوه محترم قضائیه می باشد.

 

باشگاه پرورش و تربیت سگ آرساس

این باشگاه به منظور تولید، پرورش و تربیت سگ های حرفه ای با کیفیت بالا و استاندارد زیر نظر ikc با  هدف تأمین سگ های حرفه ای جهت ارگان های دولتی بخش خصوصی و صادرات آن ها در سال 1380 تاسیس شده است.
چشم انداز باشگاه آرساس: تبدیل شدن به یک باشگاه برتر در زمینه تولید و تربیت سگ کار

درباره ما

مجموعه باشگاه های پرورش و تربیت سگ آرساس تنها باشگاه دارای لوگوی ثبت شده در خاورمیانه زیر نظر اداره ثبت صنایع مالکیت قوه محترم قضائیه می باشد.

این باشگاه به منظور تولید، پرورش و تربیت سگ های حرفه ای با کیفیت بالا و استاندارد زیر نظر ikc با  هدف تأمین سگ های حرفه ای جهت ارگان های دولتی بخش خصوصی و صادرات آن ها در سال 1380 تاسیس شده است.
چشم انداز باشگاه آرساس: تبدیل شدن به یک باشگاه برتر در زمینه تولید و تربیت سگ کار

باشگاه پرورش و تربیت سگ آرساس